November 2023
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
Sos Leath Thearma - Mid Term break
2
Sos Leath Thearma - Mid Term break
3
Sos Leath Thearma - Mid Term break
4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

 
December 2023
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25
Laethanta Saoire Nollaig - Christmas Holidays
26
Laethanta Saoire Nollaig - Christmas Holidays
27
Laethanta Saoire Nollaig - Christmas Holidays
28
Laethanta Saoire Nollaig - Christmas Holidays
29
Laethanta Saoire Nollaig - Christmas Holidays
30

31

 
January 2024
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
Laethanta Saoire Nollaig - Christmas Holidays
2
Laethanta Saoire Nollaig - Christmas Holidays
3
Laethanta Saoire Nollaig - Christmas Holidays
4
Laethanta Saoire Nollaig - Christmas Holidays
5
Laethanta Saoire Nollaig - Christmas Holidays
6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 
February 2024
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1

2

3

4

5
Lá Saoire Banc - Bank Holiday
6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
Sos Leath Thearma - Mid Term Break
16
Sos Leath Thearma - Mid Term Break
17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

 
March 2024
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18
Lá Saoire Banc - Bank Holiday
19

20

21

22

23

24

25
Laethanta Saoire Cásc - Easter Holidays
26
Laethanta Saoire Cásc - Easter Holidays
27
Laethanta Saoire Cásc - Easter Holidays
28
Laethanta Saoire Cásc - Easter Holidays
29
Laethanta Saoire Cásc - Easter Holidays
30

31

 
April 2024
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
Laethanta Saoire Cásc - Easter Holidays
2
Laethanta Saoire Cásc - Easter Holidays
3
Laethanta Saoire Cásc - Easter Holidays
4
Laethanta Saoire Cásc - Easter Holidays
5
Laethanta Saoire Cásc - Easter Holidays
6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30