Ár Scoil - Our school
Obair na bPaistí
Tuismitheoirí
Polasaithe Policies
Croí Chabrach
Nascanna Links
Idirghníomhach Interactive
Gníomhachtaí Activities
widget @ surfing-waves.com

Gaelscoil Bharra,

Ascal an Fhasaigh, Cabrach, Baile Atha Cliath 7.

Teil- 01 8684827

Grianghraf Nua / New Photographs

Gaelscoil Bharra- falling between the cracks
Click to view Image Gallery