Ár Scoil - Our school
Obair na bPaistí
Tuismitheoirí
Polasaithe Policies
Croí Chabrach
Nascanna Links
Idirghníomhach Interactive
Gníomhachtaí Activities
tá tú anseo :

Gníomhachtaí-Activities

RANGANNA GAEILGE- Irish Classes.

A)- Bunrang/ Beginners-

Bíonn bunrang ar siúl sa scoil gach seachtain’ . Cosnaíonn se 3 Euro.

A beginners’ Class operates every week and is only 3 Euro

B)- Meanrang/ Intermediate –

Ta an bunrang dírithe ar tuismitheoirí agus an phobal ata ag iarraidh feabhas a chur a gcuid gaeilge.

The Intermediate Class is geared towards those who wish to improve their Irish.

It only costs 3 Euro per week and is open to all.

Students graduate with asilver fáinne every June.

C)- DIANCHÚRSA/ Intensive Course-

Bíonn Dianchúrsa sa scoil uair nó dhó sa bhliain agus ta se oscailte do gach duine.

Intensive Course are run twice a year abd are very cheap and accessible to all.

2is fearr Gaeilge briste ná Bearla cliste”.

SPORT

IOMAINT/CAMÓGAÍOCHT/ Hurling /Camogie-

Tá an bheim ar chursai iomana sa scoil agus bíonn cluichí ar siúl beagnach gach la ag am lóin agus traenail I ndiaidh am scoile. Tá ceangailt láidir le CLg Naomh Fionnbarra agus ta an chuid de na daltaí ag imirt leo.

There is a strong emphasis on hurling and camogie in Gaelscoil Bharra- there are matches most days at lunchtime and training as folloiws;-

Luan/ Mon- 2.30-.310- Rang 1,2,3 (Buachaillí/Boys)

Mairt/Tues- 2.30-3.10- Rang 2/3/4/5/6(Cailíní/Girls)

Ceadaoin/Weds- 2.30-3.10- Rang 4,5,6 (Buachaillí/Boys)

Tá go leor duaiseanna buaite ag an scoil agus inríonn roinnt d’ar iarr dhaltaí don chondae.

The school has achieved great success in hurling and camogie and some of our ex pupils have played for the county.

PEIL/Football-

Tá 3 fhoireann peile sa scoil agus cuidíonn cóiste ón club leis na múinteoirí.

Imríonn 70% de na buavhaillí agus 25% de na cailíní le Naomh Fionnbarra .

With assistance from the Naomh Fionnbarra GAA coach the school enters threee teams in competition each year.

70% of the boys and 25% of the girls play for Naomh Fionbarra GAA teams.

SNAMH/Swimming-

Cuirtear beim ar an snamh sa scoil agus bíonn ranganna do na paistí ar bhóthar na hUaimhe gach Mairt. Bíonn gach paiste ábalta snámh nuair a fhagann siad an scoil.

Every child receives 9 swimming lessons each year in St Josephs Pool on the Navan Rd every year and practically all children are competent swimmers when they leave.

FICHEALL/ Chess-

Ta suim mhór ag na páisti sa bhficheall ar scoil agus bíoinn ranganna gach Máirt I ndiaidh am scoile. Bíonn foireann ón scoil in iomaíocht I gcomórtaisi gach bhliain agus tá taridisiún láidir anseo.

The school has a tradition in Chess and enter teams in competition every year, reaching All Ireland Finals on occasiuon.

There is an outdoor chess board in the school and classes take place every Tuesday after school at subsidised cost.

CEOL/ MUSIC-

FEADÓG/ Tin whistle-

Tagann múinteoir fheadóig chuig an scoil gach seachtain agus in eineacht le seo, múintear gach paiste o Rang 3- Rang 6 sa rang.

A flute teacher visits the school weekly and all children from Rang 3 to Rang 6 are taught during class time.

CD SCOILE/ School CD-

Chuir an scoil CD ceoil amach I 2008 don dara uair- tá se lán de cheol agus amhranaíocht ón na paistí, múinteoiri, tuismitheoiri agus ón phobal.

The school produced it’s second Cd in 2008, which featured music and sonmg from

Pupils,m teachers, parenst and members of the community.

DAMHSA/ Dance-

Bíonn ranganna Damhsa gach Aoine ar scoil agus eagraíonn Coisde na dTuismitheoirí

Ranganna san oíche.

An Irish dancing teacher visits the school every Friday and the Parents’ Committee organise Irish daning classes for adults at night.

SAMBA-

Cuireadh tús le banna Samba I mbliana agus bíonn ranganna gach Aoine ar feadh uair a chloig. Ta clú agus cáil ar an Banna Ceoil Samba ó sheinn siad lasmuigh d’oifigi

An Aire Oideachais agus ar seo Pat Kenny le deanaí!

The School Samba Band received instant fame when they performed outside the Minister of Education’s office recently!

School musicians have recently featured on RTE and Raidió na Gaeltachta.

DRAMAÍOCHT/ Drama-

Tá Dramaíocht ar siúl sa scoil ón tús.

Deánann gach rang Dramaíocht gach Nollag agus glacann Rang 1, Rang 2 & Rang 6 páirt I gcomórtas Scoil Dramaíochta & Coirm.

Tá go loer duaiseann buaite ag an scoil sa dhramaíocht agus cuidíon se go mór leis an fein-muinín.

Drama has featured strongly in the school since it’s founding- every class performs a Christmas play and Rang 1, Rang 2 and Rang 6 enter the Scoil Dramaíochta and Coirm Competions every year.

The school has won a considerable number of Drama awards and we believe Drama

Helps with the children’s self confidence.

Ó CHABRACH GO ARAINN- From Cabra to the Aran Islands

A)- Inis Oírr-Ó 2003 téann Rang 5 ón scoilk go dtí Inis Oírr ar feadh seachtain.

Freastalaíonn siad ar scoil ansin agus fanann siad leis na daoine áitiúil-

Is deis iontach é feabhas a chur ar a chuid Gaeilge agus neamhspléachas a fhoghlaim.

Children from Rang 5 have visited Inis Oírr on the Aran Islands for a week very year since 2003, where they attend classes and live with the locals.

It is a wonderful opportunity to improve their Irish and learn some independence.

B)- Inis Meán-

Tá ceangailt laidir idir na hoileáin agus Gaelscoil Bharra agus tá ochtar iarr dhaltaí ina gconaí ansin ag freastal ar an mheánscoil agus iad ar scoláireacht.

There is a strong link between Gaelscoil Bharra and the Aran islands and there a number of past pupils attending secondary school on Inis Meán, where they are on scholarships!

AN BRAT GLAS/ The Green Flag-

Bronnadh an brat glas ar an scoil I 2008 I ndiadh an obair iontach a rinne na páistí faoi stiúr An Fear Glas Brian óg.

Thóg pobal na háite gairdín álainn taobh thiar den scoil I ndiaidh bás tubaisteach Padraig Mac Ghiolla Bhearraigh I 2007; ta athchursail ar siul sa scoil le fada, pratai ag fás agus go leor eile.

The school was awarded the Green Flag after a huge amount of work by the children and staff including; the beautiful garden created behind the school dedicated to the late Pádraig MacGhiolla Bhearraigh , potato plot, recycling , litter patrol etc.

The school now in 2014 has three green flags and is now in the process of working towards a fourth green flag for transport. Bíonn an Coisde ag obair go dian agus beidh go leor ar siúl acu I 2015’

TIONSCNAMH EILE/ Innovative Projects-

A)- Muriel!

Ó 2004 tá ealaín iontach le feiceail ar na bothain I nGaelscoil Bharra.

Ta sé déanat ag tuismitheoirí, iarr daltaí agus cairde Ghaelscoil Bharra.

Since 2004 Gaelscoil Bharra’s prefabs have been decorated with beautiful and imaginative murals (muriels!) from parents, past pupils and friends of the school.

B)- Griangrafadóireacht/ Photography-

Ta griangrafadóir lán aimsire ag obair linn le dha

bhliain anuas agus bhí taispeántas iontach aici le déanaí . The school has been working

on an innovative project with professional photographer Mandy O’ Neill for the last two

years and Mandy’s work was showcased in Cabra library recently.

Ta neart griangrafanna álainn ag leiriu starir na scoile ó 1996.

Tá cuid daoibh anseo.

There is awalth of wonderful photography portrayingthe history and life of the school since it’s founding.Some of them are here .

 

TODHCHAÍ/ Future-

D’ainneoin an scoil iontach atá againn táímíd fós ag fanacht ar scoil buan

Chaill an Roinn Oideachais an cás scoile ar feadh ceathair bhliain o 2002-2006 agus

Tá se do-chreidthe go bhfuil na páisti fós gan foirgneamh buan.

Despirte the huge success of the school we are now entering our 17 th year In prefabs.

Despite meeting An Taoiseach and The Minister of Education in 2002/ 2003 the Department of Education ‘lost’ the school file for four years from 2002 -2006.

According to Department records the school file “ fell between the cracks”.

See the short film ; ‘Gaelscoil Bharra- falling between the cracks’ on Youtube.

Le deanai chuaigh cead pleanala tríd i gcomhair scoil nua tri stór.

Ta áthas an domhain orainn agus ta súil againn go mbeidh se againn go luath.

In October 2012 we received news that we have received planning permission for a 3 storey school, which we hoipe to see built very soon, in time for our 20 th anniversary! Cabrach Abú!

Building of the new three storey school will begin in March 2014 and will take roughly nine months

It is now November 2014and we are unbelievably entering our 19th winter in prefabs ,

due to a combination of underfunding, incompetence and bureaucracy . Tá frustrachas

ar gach duine ach ar a laghad táimíd ag súil go dtarlóidh rud éigin I 2015………..!-

GNÍOMHACHTAÍ 2014

Tae Kwon Dó!

I mbliana thosaigh an scoil ag múineadh tae Kwon Dó do na páisti .

Bíonn iarr daltaí Neidín, ag múineadh na ranganna go minic.

Past pupil Neidín Ní Chúlacháin , has begun Tae Kwon Do classes with the children .. Maith thú Nadine!

Rince sean Nós

Ta áthas orainn a rá go bhfuil tuismitheoir, Marie Nic Eochaidh ag múineadh Rince Sean Nós gach Aoine tar éis ám scoile.

We are delighted to announce that a parent, Marie Nic Eochaidh, has begun teaching Sean Nós dancing classes , every Friday at 2.30 . Mind the dresser!

Coder Dojo

Thosaigh Múinteoir Aodh Cummann Ríomhairi I 2013 agus beidh fas agus forbairt ar seo amach anseo. Muinteoir Aodh’s Coder Dojo, which is the only one in Ireland operating as Gaeilge, continues to grow from strength to strength.

 

 

Gael Scoil Bharra , Ascal an Fhasaigh, Cabrach, Baile Atha Cliath 7. Teil- 01 8684827
What stood out to me was the sheer narrowness of the rolex replica uk coupled with the tight turns throughout. Biver is known for making his own cheeses so it no surprise that this cheesy sauce battle took place. I am replica watches entirely sure who won, but I believe watches store took this one. In a time when there is uncertainty in the industry and a vast swath of rolex submariner replica for buyers, especially in this price range, both of these timepieces stand out and outclass many similarly priced offerings. That about it for branding on the watch, which is refreshingly subtle considering rolex replica with a racing team titled after an energy drink. The two are basically the same apart from some replica watches uk titanium carbide on the base of the pushers and the center of the case. The matte ceramic swiss replica watches is deep and attractive, matching the dial wonderfully.
baile / GnIomhachtaí-Activities